دنیای ارتباطات و فن آوری بگونه ای سرعت میگیرد که انطباق آن با سیستم های اداری و سازمانی و کسب و کارها و همچنین بومی نمودن آنها ضورتی انکار ناپذیر است .

دیر زمانی نیست که استارت آپ ها بوجود آمده اند تا بتوانند کاربردی نمودن و اجرائی کردن طرح ها و ایده ها را عملی سازند.

قطعا اشراف به فناوری های جدید و شناخت امور جاری سازمان ها در کنار تجربه و سرمایه انسانی و تجهیزات،  قادر به تصریح و تسریع این مسیر است.

شرکت رادرایانه با تجربه ی بیش از بیست سال و وجود مدیران کاربلد و سازمانی ، حرکت در این مسیر را سرلوحه بازوی پیشران در شکوفائی این ایده ها قرار داده است .

نرم افزار آسمان چیست ؟

در یک سازمان همواره برای مدیران ارشد و میانی، مشکلات و تنگناهای کاری و اداری که باعث کندی کار و یا عدم بهره وری صحیح میشود وجود دارد. بنظر میرسد ارتباط صحیح مدیران با سطوح پائین تر رافع این مشکل است.

ضرورت رفع شکاف مطروحه، ایجاد امکانات زیر در سازمان است :

  1. کاهش فاصله ارتباطی بین مدیران و کارکنان سطوح پائین تر
  2. ایجاد امکان واگذاری و ابلاغ دستورات، خارج از ساعت کاری در جغرافیای حضور کارکنان
  3. برقراری ارتباط و امکان انتقال اطلاعات مورد نیاز از کارکنان به کارکنان
  4. ایجاد امکان رصد ارزیابی کارکنان، بمنظور افزایش بهره وری در تحقق و عملیاتی سازی نظام پاداش
  5. امکان تهیه گزارش عملکرد کارکنان و حوزه ها
  6. ضرورت کنترل و نظارت بهینه بر عملکرد کارکنان
  7. ایجاد امکان برقراری ارتباطات یکتا بصورت فرد به فرد و گروهی در سازمان برای تبادل وظایف و نظرات

چرا آسمان ؟

نرم افزار آسمان بعنوان یک داشبورد مدیریتی و همچنین نرم افزار اطلاع رسانی درون سازمانی میتواند بر کلیه رفتار کارکنان و سازمان اشراف داشته و علاوه بر آن در تسریع اجرای کارها و کنترل و رهگیری انها نیز نظارت داشته باشد .

آسمان میتواند بعنوان یک داشبورد اطلاعاتی فرایند تکمیل باشگاه کارکنان را پایه ریزی کرده و با ارتباط نرم افزارها ، بستر کارامد و فراگیر را ایجاد نماید .